iTrouble Сервизен център – София

Адрес: гр. София, ул. Горски пътник 55
(кв. Лозенец, ъгъла с ул. Богатица)

тел: 09888 APPLE (09888 27753)
mail: service@iTrouble.eu

Работно време :
Понеделник – Петък – 11:00 – 19:00