Ако Вашият Mac има проблеми, свързани с настройките, съхранени в NVRAM или PRAM, нулирането им може да помогне.

NVRAM (енергонезависима памет с произволен достъп) е малък обем памет, който Вашият Mac използва, за да съхрани определени настройки и да осъществи бърз достъп до тях. PRAM (Parameter RAM) съхранява подобна информация, а стъпките за нулиране на NVRAM и PRAM са същите.

Настройките, които могат да се съхраняват в NVRAM, включват силата на звука, разделителната способност на дисплея, избора на стартиращ диск, часова зона и скорошна информация за Kernel panic (проблеми с ядрото на операционната система). Настройките, съхранявани в NVRAM, зависят от Вашия Mac и устройствата, които той използва.

Ако имате проблеми, свързани с тези настройки или други, нулирането на NVRAM може да помогне. Например, ако Вашият Mac се стартира от диск, различен от избрания в предпочитанията на Startup Disk, или иконата с въпросителен знак се появи за кратко при стартирането на компютъра, може да се наложи да нулирате NVRAM.

Как да нулирате NVRAM

Изключете Вашия Mac, след това го включете и незабавно натиснете и задръжте тези четири клавиша заедно – Option, Command, P и R. Можете да освободите клавишите след около 20 секунди, през които може да изглежда, че компютъра се рестартира.

На компютри  Mac, които възпроизвеждат звук при старт, можете да освободите клавишите след втория звук при стартиране.

На компютри  Mac, които имат Apple T2 Security Chip, можете да пуснете клавишите, след като логото на Apple се появи и изчезне за втори път.

Ако Вашият Mac използва парола за фърмуер, тази комбинация от клавиши не помага или кара Mac да се стартира от macOS Recovery. За да нулирате NVRAM, първо изключете паролата за фърмуера.

Когато Вашият Mac приключи със стартирането, можете да отворите System Preferences и да коригирате всички настройки, които са били нулирани, като например силата на звука, разделителна способност на дисплея, избор на стартиращия диск или часовата зона.

Научете повече

Ако използвате настолен Mac, вместо преносим компютър, и настройките на силата на звука или часовата зона се нулират при всяко изключване и включване на Вашия компютър, може да се наложи да смените PRAM батерията му. Тази малка батерия е на дънната платка на компютъра Ви и помага на NVRAM да запази настройките, когато е изключен. Можете да занесете своя Mac в сервиз за Apple продукти, който да замени батерията.

Ако имате проблеми със заспиването, събуждането, захранването, зареждането на батерията на MacBook или други свързани със захранването симптоми, може да се наложи да нулирате SMC (System Management Controller).

Дата на публикуване: 08 ноември 2018 г.

Източник: https://support.apple.com/en-us/HT204063